Heroku

Praktycznie

Filip Tepper

durszlak.pl
taptera.com
killingcreativity.com
filiptepper.github.io

Czym jest Heroku?

Platform as a Service

Platform as a Service

Usługa dostarczająca rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie (środowisko) dla aplikacji.
Gdzie mogę uruchomić moją aplikację?
versus

IaaS

versus

PaaS

Ograniczenia platformy

Slug

Skompresowany i gotowy do dystrybucji obraz aplikacji.

Slug

ograniczenia
 • 15 minut kompilacji
 • 300 MB rozmiaru

Slug

rozwiązanie
 • .slugignore

Boot timeout

Czas, w jakim aplikacja jest gotowa do opowiedzi.

Boot timeout

ograniczenia
 • 60 sekund

Boot timeout

rozwiązanie
 • Trinidad (JRuby)

Request timeout

Maksymalny czas odpowiedzi aplikacji.

Request timeout

ograniczenia
 • 30 sekund

Request timeout

rozwiązanie
 • brak
 • monitorowanie!
 • procesy w tle

Request timeout

Ładowanie plików.

rails_12factor

The Twelve-Factor App

rails_12factor

rozwiązanie
 • brak

Ograniczenia praktyczne

Logowanie

Logowanie

zewnętrzne
 • papertrail
 • loggly

Deployment

Deployment

ograniczenia
 • czas
 • zero downtime

Deployment

rozwiązanie
 • preboot

Monitorowanie

Monitorowanie

ograniczenia
 • tylko aplikacja

Monitorowanie

rozwiązanie
 • brak

CENA

Czy warto?

tak! ale
 • prototyp
 • MVP
 • YMMV

Dziękuję!